21 สิงหาคม 2562 กรมศิลป์ฯแจงกำแพงวัดไชยวัฒนารามที่รื้อเป็นของจำลองที่สร้างขึ้นใหม่

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/598214
รองอธิบดีกรมศิลปากร ได้เดินทางมาตรวจสอบการวางสายเคเบิ้ลไฟฟ้าส่องสว่างใน วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกล่าวว่าวันนี้ได้มาตรวจสอบสภาพที่แท้จริง หลังมีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพถ่ายลงในอินเทอร์เน็ตจำนวนมากว่า ผู้รับเหมาของกรมศิลปากร ขุดทำลายกำแพงโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม “ประเด็นนี้ขอชี้แจงทำความเข้าใจว่าการเข้าทำงานในพื้นนี้เป็นหนึ่งในโครงการขุดวางสายเคเบิ้ล ของระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตวัดไชยวัฒนาราม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งก่อนที่จะการดำเนินการได้มีการวางแผน พร้อมกำหนดจุดทำงานเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานน้อยที่สุด” ตามภาพถ่ายที่เผยแพร่นั้น ทางกรมศิลปากร ขอยืนยันว่าจำเป็นต้องวางสายไฟด้านในพื้นที่กำแพง จึงตัดสินใจรื้อแนวกำแพงบางส่วน ซึ่งเป็นแนวกำแพงจำลองสร้างทำขึ้นมาใหม่ จุดนี้จะทำให้แนวโบราณสถานของเก่าแท้ๆ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และหากวางระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ จะเร่งบูรณะคืนพื้นที่ ให้คงสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด และขอยืนยันอีกครั้งว่ากรมศิลปากรได้ดูแลโบราณสถานทั่วประเทศอย่างดีที่สุดแล้ว ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ จะเร่งสรุปข้อมูลทุกด้านนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมและรัฐบาลต่อไป